Inhoudsopgave
Archeologie
2
3
4
Alle pagina's

 

Opgravingen

Sinds de sloop van het kasteel is er veel tijd voorbijgegaan en was niet meer bekend waar precies het kasteel op het eilandje had gestaan. Ook wisten we niets meer van de gebouwen die er voor de 17e eeuw stonden. De werkgroep besloot daarom al snel dat er onderzoek nodig was, om vast te stellen wat er waar en wanneer op het eilandje had gestaan. Vanwege alle onduidelijkheden heeft de werkgroep gekozen voor een eerste zogenaamd niet-destructief onderzoek, zonder dus te graven en de bodem te verstoren.

 

Weerstandsonderzoek

Op zaterdag 5 april 2003 voerde de firma DW Consulting een weerstands- of geofysisch onderzoek uit. Een weerstandsonderzoek houdt in dat de elektrische weerstand van de bodem wordt gemeten waardoor archeologische structuren te traceren zijn. De resultaten combineerden we met de tekeningen van Adam van Broeckhuijsen uit 1741 die uit het archiefonderzoek te voorschijn waren gekomen. Daarbij werd iets meer duidelijk over de precieze ligging van de resten van het kasteel.

Daarna werd het weer stil rondom het kasteel. Maar op de achtergrond bleef de werkgroep bezig. We zochten contact met de provinciaal archeoloog,de heer Proos. Hij werd enthousiast door de uitkomsten van het archief- en geofysisch onderzoek en gaf uiteindelijk toestemming voor een proefsleufonderzoek. Met een proefsleufonderzoek bekijkt een archeoloog waar de archeologische vondsten zich bevinden en kan een verwachting worden gemaakt voor de rest van het terrein.