Het Project

Kasteeleiland In de gemeente Zwijndrecht heeft bijna iedere inwoner wel eens gehoord van kasteel Develstein. Wat veel minder mensen weten, is dat de locatie van het kasteel nog bestaat. Een klein eilandje verscholen in de voortuin van het Develstein College. De plek wordt in de pauzes gebruikt door leerlingen van de school. Door zijn vierkante vorm lijkt het alsof het bij het plein van het Develstein College hoort.

Toch blijkt op de plattegrond dat het eilandje, vanwege zijn vorm, helemaal niet bij de school hoort. Het lag er zelfs veel eerder en de school is in 1977 om het eilandje heen gebouwd. Alsof het een bescherming tegen gevaren van buiten is. Als we goed kijken blijkt dat het eilandje aan enkele van de belangrijkste uitvalswegen van Zwijndrecht ligt. Een ideale locatie om in de “schijnwerpers” te zetten dus. In 2002 werd er voor het eerst gesproken over de mogelijkheden om het Develsteineilandje weer in ere te herstellen als bijzondere historische locatie. Om dit te onderzoeken werd begin 2003 de werkgroep ‘Reconstructie Kasteel Develstein’ opgericht.

Resultaten werkgroep

De afgelopen jaren is er al veel bereikt. Zo is er in 2003 geofysisch onderzoek gedaan naar de fundamenten van het kasteel. Op basis van dit onderzoek werd in 2005 een opgraving gedaan in opdracht van de werkgroep. De opgraving is gesponsord door Zwijndrechtse burgers en het bedrijfsleven. In 2006 heeft de werkgroep naar aanleiding van de opgraving een tentoonstelling georganiseerd en is het boek: "Develstein, de geschiedenis van een kasteel" verschenen. De auteur van dit boek is Kees van der Leer, lid van de werkgroep. Het boek was zo’n succes dat het helemaal uitverkocht is.

Develstein Collage

In 2007 heeft de werkgroep het project Develstein ingeschreven voor de prijsvraag ‘Het Verhaal Verbeeld’ van de provincie Zuid-Holland. Uit de inzendingen heeft de jury een beperkt aantal vindplaatsen gekozen die kenmerkend zijn voor de ruimtelijke ordeningsproblemen in Zuid-Holland en een goed beeld geven van de archeologische historie van deze provincie. Het voormalige kasteel Develstein is als één van de winnaars uit de bus gekomen. Een zetje in de rug voor de werkgroep kasteel Develstein, die al een aantal jaar bezig was om het kasteeleiland nieuw leven in te blazen en het om te bouwen tot een “landmark met culturele en educatieve waarde”.

Het bureau Parklaan landschapsarchitecten heeft voor de prijswinnende locaties, in overleg met de inzenders, een schetsontwerp gemaakt. Het ontwerp voor het eiland van kasteel Develstein heet Develstein Collage. Uitganspunt daarbij was geen reconstructie, maar verbeelding van het verleden. Het is een antwoord op de vraag hoe het kasteeleiland ingericht kan worden als zichtlocatie met een grote culturele en educatieve waarde. Het ontwerp voor het eiland is een verblijfsplek voor de leerlingen en recreanten die het Develpark bezoeken. Drie verschillende historische bouwwerken, een woontoren, een middeleeuwse kasteelheuvel en het kasteel zijn verbeeld in de vorm van een podium, grondvormen, hagen en vlaggenmasten. Door stereoscoopkijkers krijgen de bezoekers een beeld van het voormalige kasteel en het bijbehorende landschap. Om vanuit het schetsontwerp een definitief ontwerp te maken werd subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag werd in 2008 gehonoreerd.

Herstelplan Develpark

In 2008 is besloten om de plannen van het kasteel eiland onder te brengen bij het Masterplan herinrichting Develpark. In 2011 moeten de werkzaamheden aan het Develpark en kasteeleiland beginnen.

Het Develpark ligt tegenover het kasteeleiland. Het park ligt op het zogenaamde Develeiland. Oorspronkelijk een meander in rivier de Devel. Het kasteel en het Develeiland hebben van oudsher altijd bij elkaar gehoord. Veel eigenaren van kasteel Develstein bezaten ook het Develeiland, Dat in gebruik was als akker- en tuinland.

In het begin jaren zestig werd het Develeiland ingericht als stadspark. Het park, ontworpen door Hans Warnau en Jasper Meijers, is lang zwaar verwaarloosd geweest. In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft Bosch Slabbers Landschapsarchitecten een Masterplan voor het herstel van het park opgesteld. Omdat kasteel en eiland altijd met elkaar verbonden waren heeft de gemeente Zwijndrecht besloten om de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein van het voormalige kasteel aan het project voor het Develpark toe te voegen.

In samenwerking met de opstellers van het schetsontwerp is het definitieve ontwerp voor het kasteeleiland gemaakt door de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers. Het plan voor het kasteeleiland, sluit nu aan bij het plan voor het Develpark.

De uitvoering van het plan voor het kasteeleiland vindt in de loop van 2011 plaats. Hierbij gaat het om het grondwerk, de beplantingsaanleg, de brug, de bestratingen en een deel van de verlichting en meubilering van het terrein. Het is de bedoeling dat de overige planonderdelen via sponsoring tot stand komen.

Hieronder kunt u het definitieve ontwerp voor het kasteeleiland downloaden.