Wethouder Zwijndrecht  schendt afspraken

Als de plannen van wethouder Mirck worden overgenomen door de gemeenteraad dan gaat het project Kasteel Develstein niet door.  De gemeente Zwijndrecht en Stichting Kasteel Develstein werken al sinds 2007 samen om het voormalig Kasteel Develstein  aan de Develsingel weer zichtbaar te maken voor een groter publiek. Een prachtig monument, dat ook dienst  kan doen als podium voor culturele manifestaties. Dit plan maakt onderdeel uit van het grotere project om het naastgelegen Develpark te revitaliseren.  Het heeft zeer grote efficiencyvoordelen om beide plannen te combineren. Volgens deskundigen betekent dit dat het Kasteelproject 30 % goedkoper is, dan in geval van het losknippen van beide projecten.  De Stichting Kasteel Develstein, die is ontstaan uit een breed maatschappelijk initiatief van betrokken wijkverenigingen,  het DevelsteinCollege en een aantal betrokken burgers, is woedend.  “Zonder verder overleg worden afspraken die gemaakt zijn met het vorige College, eenzijdig opgezegd. Dit valt onder de categorie “Onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur”. De wethouder gooit initiatieven van burgers en besluiten van het vorige College zomaar in de prullenbak.

Onder het eilandje naast het DevelsteinCollege liggen de resten van een oud beroemd kasteel. Het kasteel heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Zwijndrechtse Waard en is één van de weinige archeologische hotspots in Zwijndrecht. Over het roemruchte kasteel zijn diverse publicaties verschenen en zijn exposities georganiseerd. Van het kasteel zijn mooie schilderijen gemaakt. Eén ervan is te bewonderen in het Dordrechts Museum.

In 2002 heeft Jan Jongeneel van het DevelsteinCollege initiatief genomen om samen met een grote groep burgers en de Historische Vereniging van Zwijndrecht om het vervallen Kasteeleiland nieuw leven in te blazen. In de eerste jaren (2002-2005) zijn met hulp van lokale sponsoren onderzoeken verricht en is een opgraving gedaan, waarin de muurresten van de middeleeuwse fase van het kasteel werden blootgelegd. De uitkomsten waren zo spectaculair en uniek dat het zonde zou zijn om er verder niets mee te doen.

De samenwerking tussen de Gemeente Zwijndrecht en de werkgroep Kasteel Develstein (voorganger van de Stichting) is in 2007 ontstaan.  In 2007  heeft de werkgroep meegedaan met een prijsvraag uitgeschreven door de Provincie Zuid Holland. Het idee om het Kasteeleiland nieuw leven in te blazen werd door de jury bekroond met een prijs. De prijs bestond uit het gratis laten maken van een schetsontwerp.  De prijs werd in ontvangst genomen door wethouder Van Stekelenburg en vervolgens is door een landschapsarchitect een ontwerp gemaakt, “Collage Develstein”genaamd.

Het vorige college van Zwijndrecht was zeer enthousiast over het ontwerp  en heeft toen subsidie aangevraagd bij de provincie om van het schetsontwerp een definitief ontwerp te maken. De subsidie werd toegekend en de vervolgstappen werden gezet.

Op verzoek van de gemeente werd de Werkgroep Kasteel Develstein omgebouwd tot een stichting. Dit was nodig om goede afspraken te kunnen maken over de vervolgstappen van het project. De samenwerking tussen de gemeente en de stichting verliep zeer goed en het Kasteelproject werd gekoppeld aan het Masterplan Develpark.  Het bureau Bosch Slabbers Landschapsarchitecten verbond beide projecten aan elkaar, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van efficiencyvoordelen in zowel de ontwerp-, ontwikkel-aanbestedings-, als aanlegfase.

Een intentie-overeenkomst werd ondertekend door de gemeente en de stichting. De volgende afspraak werd vastgelegd: “De gemeente zal de vaste infrastructuur van het eiland aanleggen en de stichting zal zorgdragen voor de aankleding. Na afronding van het project zal het beheer van de grond, nu in het bezit van de gemeente, overgedragen worden aan de stichting.” De gemeente Zwijndrecht heeft  al geanticipeerd op de toekomstige situatie. Het Kasteeleiland is als podium voor cultuurmanifestaties is opgenomen in de recentelijk door de Raad vastgestelde Cultuurnota.

Het is zelfs zover gegaan dat de gemeente vorig jaar al sloopwerkzaamheden op het eiland heeft laten uitvoeren ter voorbereiding op het project. Dit is destijds ook al gecombineerd met de sloop- en rooiwerkzaamheden in het Develpark.

Het eiland ligt er nu geschonden en vervallen bij. Als de gemeenteraad de plannen van de wethouder Mirck goedkeurt, dan valt de totale basis voor het project Kasteel Develstein weg. Zwijndrecht blijft dan zitten met een vervallen eiland. De efficiencyvoordelen worden niet benut en de Stichting Kasteel Develstein heeft geen middelen en ook geen belang om het stukje gemeentegrond op te knappen. Kortom een perfect voorbeeld hoe van een “win-win situatie” een “ loose-loose situatie”wordt gemaakt.

Daarnaast geldt dat een overheid niet zo met zijn burgers kan omgaan. Zomaar zonder overleg een streep halen door gemaakte afspraken, is onacceptabel. Er is niet eens samen gekeken of er andere oplossingen zijn. Dit kan toch niet het beleid zijn van een wethouder, die staat voor het algemeen belang in Zwijndrecht. De Stichting Kasteel Develstein overweegt om juridische stappen te ondernemen, als de plannen van de wethouder doorgaan.

De Stichting vertrouwt er echter op dat in de raad op een meer respectvolle en intelligente manier wordt om gegaan met de belangen van burgers en dat de plannen van de wethouder van tafel worden geveegd. Het zou eeuwig zonde zijn om zo’n mooi project, dat perfect en efficiënt gecombineerd kan worden met de revitalisering van het Develpark op deze knullige manier zou stranden.

Kijk ook op onze mediapagina voor de krantenartikelen van 11 en 12 maart 2011!